Licht in beeld

Voor een goed lichtplan is het belangrijk om te weten op welke plaatsen u in een ruimte veel en waar weinig licht wenst. Waar de verlichtingsarmaturen geplaatst en aangesloten kunnen worden en waar ze kunnen worden geschakeld of gedimd. In principe kan dit het beste worden geïnventariseerd met behulp van een tekening waarop de indeling van een ruimte met meubilair op staat aangegeven. Is een tekening van de architect beschikbaar dan kan deze of nog beter een kopie ervan hiervoor worden gebruikt. Het is nog gemakkelijker met een tekening van de installateur, omdat deze hierop in het algemeen ook de plaats van de aansluitpunten voor de verlichting, de wandcontactdozen en de schakelaars aangeeft.

De keuzemogelijkheden voor de toe te passen verlichtingsarmaturen hangen af van de soort of soorten verlichting die gewenst zijn in een ruimte. Hierbij kan in grote lijnen onderscheid worden gemaakt tot: een basisverlichting, (aanvullende) plaatselijke verlichting, accentverlichting en decoratieve verlichting. Vanzelfsprekend kan Yortech ook hierin adviseren. Gaat het om een nieuw huis, dan moet uiteraard met alle ruimten en eventueel ook met de directe omgeving van het huis rekening worden gehouden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van een lichtplan dat werkzaam is binnen een Smarthome installatie (via Loxone).